ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

ΑΣΤΕΡΙ 700 ΓΡ με κρικο

50,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΕΛΙΑ 1750ΓΡ

55,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΕΛΙΑ ΣΕ 1000 ΓΡ

45,00
45,00
45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΕΛΙΑ ΣΕ 800 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΕΛΙΑ ΣΕ 900 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

ΕΛΙΑ ΣΕ 2250γρ

70,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙ ΘΡΑΨΑΛΙΕΡΑΣ

50,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΑ 250-300 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΚΡΙΚΟ 150-175-200 ΓΡ

40,00
45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

ΤΣΑΠΑΡΙ 180-210-250 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

ΤΣΑΠΑΡΙ 90-120-150 ΓΡ

45,00