ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ 9000 7-12-18-22 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ SEVEN 1 jigging 70-90-110 γρ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ SLOW 111 ΣΕ 130-170 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ SLOW 1 80-100 gr

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ SLOW 22 130-180 γρ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ SLOW 3 ΣΕ 150-200 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ SLOW 4 100-140 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ SLOW 5 (150-200)

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΑΝΟΙ

ΠΛΑΝΟΣ SLOW 6 (130-180)

45,00