ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΔΕΤΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΚΡΗ 120-150 ΓΡ

45,00
45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 60 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 120-150 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 180-210 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 240-280 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 30-40-50 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 310-350 ΓΡ

50,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 400-450 ΓΡ

50,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 80-100 ΓΡ

45,00