ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΔΕΤΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΚΡΗ 120-150 ΓΡ

40,00
40,00
40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΖΟΓΚΑ 7 ΣΕ 480ΓΡ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΖΟΚΑ SP 2 (180-210-240) γρ

40,00
35,00
35,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΖΟΚΑ 13 (80-100-120-140) ΓΡ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΖΟΚΑ 14 (150-180-230)

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΖΟΚΑ 15 (190-220-290)

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΖΟΚΑ 6 ΣΕ 420γρ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΖΟΚΑ SP 1(100-130-150) ΓΡ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΖΟΚΑ SP 11 (50-70-90)

40,00
40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 60 ΓΡ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 120-150 ΓΡ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 180-210 ΓΡ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 240-280 ΓΡ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 30-40-50 ΓΡ

40,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 310-350 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 400-450 ΓΡ

45,00

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ 80-100 ΓΡ

40,00