1. Μέτρηση του µολύβδου στον αέρα του χώρου εργασίας (έλεγχος του εργασιακού περιβάλλοντος)

Οι µετρήσεις για να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζοµένων σε αεροµεταφερόµενο µόλυβδο πρέπει να διενεργούνται µε ατοµικούς δειγµατολήπτες και η ανάλυση των σωµατιδίων που έχουν επικαθίσει πάνω στο φίλτρο, για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του µεταλλικού µολύβδου στο δείγµα του αέρα, πρέπει να γίνεται µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης. Αν οι µετρήσεις του µολύβδου στον αέρα υπερβαίνουν το όριο δράσης των 75 µg/m3, που υπολογίζεται σαν µέση χρονικά σταθµισµένη τιµή για οκτάωρη ηµερήσια εργασία οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να εφαρµόσουν τα παρακάτω:

 • Τακτικό έλεγχο του εργασιακού περιβάλλοντος (τουλάχιστον µια φορά κάθε τρεις µήνες)
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων (τουλάχιστον µια φορά στους έξι µήνες)
 • Ειδικά µέτρα πρόληψης
 • Ειδική ενηµέρωση στους εργαζοµένους που περιλαµβάνει και πληροφορίες σχετικές µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του µολύβδου στον εργασιακό αέρα, τα στατιστικά (όχι ονοµαστικά) αποτελέσµατα των βιολογικών εξετάσεων και την σηµασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων και των ιατρικών εξετάσεων, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικές µε τους κινδύνους για την υγεία τους από την έκθεση στον µόλυβδο και ιδιαίτερα τους έµµεσους κινδύνους για τα έµβρυα και τα βρέφη που τρέφονται µε µητρικό γάλα.
 • Τήρηση αρχείου στοιχείων ελέγχου περιβάλλοντος και ιατρικών φακέλων. Τήρηση αρχείου έκθεσης του µολύβδου στον εργασιακό αέρα είναι 150 µg/m3 Σε περίπτωση σηµαντικής αύξησης της τιµής έκθεσης οι εργαζόµενοι αποµακρύνονται αµέσως από τον εργασιακό χώρο που έχει προσβληθεί. Εντοπίζονται τα αίτια της υπέρβασης και λαµβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα επανορθωτικά µέτρα, ώστε η συγκέντρωση µολύβδου στον αέρα να µειωθεί το ταχύτερο δυνατό και η έκθεση των εργαζοµένων να περιορισθεί σε τιµές κάτω από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια. Η χρήση ατοµικών µέτρων προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος δεν είναι δυνατόν να είναι µόνιµη και η διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται στον απόλυτα αναγκαίο χρόνο.

2. Πρέπει να τοποθετούνται ειδικά φίλτρα κατακράτησης των µολυβδούχων καπνών στα φουγάρα των φούρνων

3. Πρέπει να καταβρέχονται οι αποθήκες µολυβδούχων µεταλλικών καταλοίπων για να µην σηκώνεται τοξική σκόνη. Τα υγρά απόβλητα δεν πρέπει να καταλήγουν στους κοινούς υπονόµους.

4. Πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους οι εργαζόµενοι κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής που θα περιλαµβάνουν και ντους

5. Πρέπει να πραγµατοποιείται συχνός και επιµεληµένος καθαρισµός όλων των εργασιακών χώρων, από ειδικά συνεργεία. Τα τοξικά απόβλητα θα µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους τοξικών αποβλήτων.

6. Πρέπει οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε µολυσµένο από µόλυβδο εργασιακό χώρο:

 • Να μη καπνίζουν
 • Να μη τρώνε
 • Να μη πίνουν

7. Πρέπει ο εργοδότης να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε τα κατάλληλα ενδύµατα και µε άλλα ατοµικά µέσα προστασίας (γάντια, παπούτσια, προσωπίδα, κτλ), ανάλογα µε τις φυσικές και χηµικέςιδιότητες των ενώσεων του µολύβδου στις οποίες εκτίθενται

8. Ο καθαρισµός των ενδυµάτων εργασίας γίνεται µε δαπάνες της επιχείρησης σε ειδικές εγκαταστάσεις ή σε ειδικά καθαριστήρια

9. Οι εργαζόµενοι πρέπει:

 • Να χρησιµοποιούν τις φόρµες εργασίας και τα ατοµικά µέσα προστασίας
 • Να καθαρίζουν τα χέρια και το πρόσωπό τους πριν φάνε, πιουν και καπνίσουν
 • Να φυλάνε τα ρούχα εργασίας τους σε ειδικά ντουλάπια και δεν πρέπει να τα µεταφέρουν σπίτι τους
 • Να πλένονται και να καθαρίζονται σχολαστικά στο τέλος της εργασίας τουςΠρέπει η κατεργασία του µολύβδου και των ενώσεών του να γίνεται σε κλειστά συστήµατα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *