1. Πώς ο µόλυβδος εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισµό;

Η είσοδος του µολύβδου και των ενώσεών του στον άνθρωπο, πραγµατοποιείται:

α) Με την εισπνοή:

Ο µόλυβδος βρίσκεται στον αέρα που αναπνέουµε µε τη µορφή της σκόνης, του καπνού και των ατµών. Οι σκόνες αποτελούνται από στερεά σωµατίδια, το µέγεθος των οποίων έχει άµεση σχέση µε το σηµείο εναπόθεσης της σκόνης μέσα στο ααζναπνευστικό σύστηµα. Τα µεγάλα σωµατίδια κατακρατούµενα από τον βλεννογόνο του ρινοφάρυγγα, αποβάλλονται εν µέρει µε την καταρροή ή καταπινόµενα εισέρχονται στο στοµάχι. Τα µικρότερα σωµατίδια εναποτίθενται στους µικρούς βρόγχους και στις κυψελίδες, απ’ όπου σε µια δεύτερη φάση εισέρχονται στο αίµα. Οι καπνοί συµπεριφέρονται σαν µικρά σωµατίδια και εναποτίθενται στους µικρούς βρόγχους και τις κυψελίδες. Οι ατµοί συµπεριφέρονται όπως το οξυγόνο της ατµόσφαιρας και εισέρχονται απ’ ευθείας στο αίµα µε την εισπνοή τους.

β) Με την κατάποση:

Ο µόλυβδος µπορεί να φτάσει στο στοµάχι είτε δια µέσου της κατάποσης των µεγάλων στερεών σωµατιδίων και υγρών τροφών που έχουν ρυπανθεί από µόλυβδο. Ο µόλυβδος φθάνει επίσης στο στόµα και από τα βρώµικα χέρια, τις µολυσµένες τροφές και τσιγάρα.

γ) Με την δερµατική επαφή:

είναι µικρή η ποσότητα του µολύβδου που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισµό δια µέσου της δερµατικής απορρόφησης,αλλά σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να την αγνοήσουµε.

 1. Πώς ο µόλυβδος µεταφέρεται στο ανθρώπινο σώµα;

Μετά την απορρόφηση του ο µόλυβδος θα φθάσει στο αίµα, και θα µεταφερθεί µε τα ερυθρά αιµοσφαίρια σε όλο το ανθρώπινο σώµα.

 1. Πού αποθηκεύεται ο µόλυβδος στο ανθρώπινο σώµα;

Κυρίως αποθηκεύεται στα οστά, αλλά και στο ήπαρ (συκώτι) και στους νεφρούς.

 1. Πώς αποβάλλεται από τον οργανισµό;

Η αποβολή του µολύβδου από τον οργανισµό γίνεται κυρίως:

– Από τα νεφρά δια µέσου των ούρων
– Από το συκώτι, δια µέσου της χολής και των κοπράνων
– Με τον ιδρώτα και τα γάλα

 1. Τι προκαλεί ο µόλυβδος και οι ενώσεις του στον ανθρώπινο οργανισµό;

Ο µόλυβδος και πι ενώσεις του είναι τοξικές ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισµό, καθώς ευθύνονται για µια σειρά από συµπτώµατα και επαγγελµατικές ασθένειες που µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να οδηγήσουν και στο θάνατο. Η χρόνια δηλητηρίαση από τον µόλυβδο ονοµάζεται µολυβδίαση και είναι ιστορικά η πρώτη επαγγελµατική ασθένεια που καταγράφηκε και αναγνωρίστηκε. Η ασθένεια αυτή εµφανίζει σταδιακά µια σειρά από ενοχλήµατα και συµπτώµατα που αφορούν τα εξής συστήµατα:

α. Γαστρεντερικό συστήµατα

 • Παρουσία εναπόθεσης στακτό-κυανού χρώµατος, εντός των ούλων (παρυφή µολύβδου)

 • Ναυτία, ανορεξία, απώλεια βάρους, δυσπεψία

 • ∆υνατοί κοιλιακοί πόνοι (κωλικοί του µολύβδου)

 • ∆υσκοιλιότητα

β. Καρδιο-αγγειακό σύστηµα

 • Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)

γ. Αιµατοποιητικό σύστηµα

 • Αναιµία ήπιας µορφής

 • Αναστολή σύνθεσης της αίµης

δ. Ουροποιητικό σύστηµα

 • Σκλήρυνση των νεφρών

 • Νεφρική ανεπάρκεια

 • Νεφρικό αδένωµα

ε. Νευρικό σύστηµα

 • Πονοκέφαλοι, ζάλη, διαταραχές του ύπνου και της µνήµης

 • Παράλυση των δαχτύλων της χειρός (µέσου και παράµεσου)

στ. Σύστηµα αναπαραγωγής¾ Αποβολές

 • Πρόωρες γεννήσεις

 • Γεννήσεις νεκρών εµβρύων

 1. Πώς πραγµατοποιείται η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µόλυβδο;

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µόλυβδο εντάσσεται στις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου και πραγµατοποιείται αφ’ ενός µεν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. ∆. 94/41987 που αναφέρεται στην «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία», εφ’ ετέρου δε σύµφωνα µε τις αρχές και την διεθνή επιστηµονική πρακτική τηςΙατρικής της Εργασίας.

 • Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων αρχίζει µε την έναρξη της έκθεσης τους σε µόλυβδο και περιλαµβάνει κλινική και βιολογική εξέταση

 • Η κλινική εξέταση πραγµατοποιείται καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης των εργαζοµένων, τουλάχιστον µία (1) φορά το χρόνο και κατά την κρίση του γιατρού εργασίας

 • Η βιολογική εξέταση που πραγµατοποιείται µε την έναρξη της έκθεσης στον µόλυβδο, περιλαµβάνει τουλάχιστον γενική εξέταση αίµατος µε αιµατοκρίτη και προσδιορισµό µολύβδου στο αίµα και όλες τις αναγκαίες αναλύσεις και εξετάσεις για τη διάγνωση εκείνων των περιπτώσεων που η έκθεση του εργαζοµένου στο µόλυβδο αντενδείκνυται.

 • Η περιοδική βιολογική παρακολούθηση γίνεται κάθε έξι (6) µήνες τουλάχιστον και περιλαµβάνει:

α. Εξετάσεις αίµατος:

• Προσδιορισµό του µολύβδου στο αίµα (PhB)

• Προσδιορισµό της δεϋδρατάσης του δ – αµινολεβουλινικού οξέως στο αίµα (ALAD)

• Προσδιορισµό της ερυθροκυτταρικής ψευδαργυρούχου πρωτοπορφυρίνης (ZPP)

β. Εξετάσεις ούρων:

• Προσδιορισµό του µολύβδου που αποβάλλεται µε τα ούρα (PbU)

• Προσδιορισµό του δ – αµινολεβουλινικού οξέως στα ούρα (ALAU)

• Προσδιορισµό της κοπροπορφυρίνης ούρων (CPU)

Οι φυσιολογικές τιµές για τους µη επαγγελµατικά εκτεθειµένους είναι:

1) Μόλυβδος στο αίµα (PhB): < 40 µg/dl

2) Μόλυβδος στα ούρα (PbU): 60 µg/l ή 50 µg/g κρεατινίνης

3) ∆εϋδρατάση του δ – αµινολεβουλινικού οξέως στο αίµα (ALAD): 30 U/ml

4) Κοπροπορφυρίνη ούρων (CPU): 80 µg/l ή 60 µg/g κρεατινίνης

5) δ – αµιλεβουλινικό οξύ στα ούρα (ALAU): < 6 mg/l ή 4,5 mg/g κρεατινίνης 6) Ερυθροκυτταρική ψευδαργυρούχος πρωτοπορφυρίνη (ZPP): ≤ 12 µg/g αιµοσφαιρίνης. Οι αποδεκτές τιµές για τους επαγγελµατικά εκτεθειµένους είναι: 1) Μόλυβδος στο αίµα (PhB): δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 µg/dl για τους άντρες και τα 50 µg/dl για τις γυναίκες 2) Μόλυβδος στα ούρα (PbU): 100 µg/l ή 80 µg/g κρεατινίνης 3) ∆εϋδρατάση του δ – αµινολεβουλινικού οξέως στο αίµα (ALAD): > 20 U/ml

4) Κοπροπορφυρίνη ούρων (CPU): 100 µg/l ή 80 µg/g κρεατινίνης

5) δ – αµιλεβουλινικό οξύ στα ούρα (ALAU): 10 mg/l

6) Ερυθροκυτταρική ψευδαργυρούχος πρωτοπορφυρίνη (ZPP): < 20 µg/g αιµοσφαιρίνης.

Σηµείωση:

 • µg (µικρογραµµάριο): είναι το ένα εκατοµµυριοστό του γραµµαρίου (1g = 1.000.000 µg)

 • dl (δεκατόλιτρο): είναι το ένα δέκατο του λίτρου (1l = 10dl)

 • ml (χιλιοστόλιτρο): είναι το ένα χιλιοστό του λίτρου (1l = 1000ml)

 • U (Ευρωπαϊκή µονάδα)

 • < : µικρότερο του …… ¾ ≤ : µικρότερο ή ίσο του ….. ¾ > : µεγαλύτερο του …….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *